Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


βιβλιογραφία.για.τα.λήμματα.του.wiki

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

βιβλιογραφία.για.τα.λήμματα.του.wiki [2015/10/30 00:01]
avasil δημιουργήθηκε
βιβλιογραφία.για.τα.λήμματα.του.wiki [2015/10/30 00:02] (τρέχουσα)
avasil
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΜΜΑΤΑ ΤΟΥ WIKI ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΜΜΑΤΑ ΤΟΥ WIKI
  
-Λήμμα: Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε. - Σημεία θεματικής πρόσβασης με λίστες και tagclouds+**Λήμμα: Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε. - Σημεία θεματικής πρόσβασης με λίστες και tagclouds**
  
 Βιβλιογραφία:​ Βιβλιογραφία:​
Γραμμή 23: Γραμμή 23:
 Κλωνάρη,​ Ι., Κακάλη,​ Κ., & Σπυροπούλου,​ Κ. (2010). Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο. Στο Επιστημονικές κοινότητες και βιβλιοθήκες στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και συνέργειας - 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,​ σ. 255-271. Αθήνα: Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης Παντείου Πανεπιστημίου. Κλωνάρη,​ Ι., Κακάλη,​ Κ., & Σπυροπούλου,​ Κ. (2010). Η θεματική ευρετηρίαση στη Βιβλιοθήκη 2.0 : η συνάντηση του παραδοσιακού με το νέο. Στο Επιστημονικές κοινότητες και βιβλιοθήκες στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και συνέργειας - 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,​ σ. 255-271. Αθήνα: Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης Παντείου Πανεπιστημίου.
  
-Λήμμα: θεματική ευρετηρίαση:​ χρηστοκεντρική προσέγγιση+**Λήμμα: θεματική ευρετηρίαση:​ χρηστοκεντρική προσέγγιση**
  
 Βιβλιογραφία:​ Βιβλιογραφία:​
Γραμμή 43: Γραμμή 43:
 Wilson, P. (1968). Two kinds of power: an essay on bibliographic control. Berkeley: University of California Press. Wilson, P. (1968). Two kinds of power: an essay on bibliographic control. Berkeley: University of California Press.
  
-Λήμμα: Φυσικήγλώσαευρετηρίασης / μηελεγχόμενολεξιλόγιο+**Λήμμα: Φυσική γλώσα ευρετηρίασης / μηελεγχόμενολεξιλόγιο**
  
 Βιβλιογραφία:​ Βιβλιογραφία:​
Γραμμή 53: Γραμμή 53:
 Méndez, E. and Moreiro González, J.- A. (1999). Lenguaje natural e indización automatizada. Ciencias de la Información,​ 30 (3), 11-24. <​[[http://​eprints.rclis.org/​12685/​|http://​eprints.rclis.org/​12685/​]]>​ (Ανακτήθηκε 31/7/2013) Méndez, E. and Moreiro González, J.- A. (1999). Lenguaje natural e indización automatizada. Ciencias de la Información,​ 30 (3), 11-24. <​[[http://​eprints.rclis.org/​12685/​|http://​eprints.rclis.org/​12685/​]]>​ (Ανακτήθηκε 31/7/2013)
  
-Λήμμα: Ελεγχόμενολεξιλόγιο+**Λήμμα: Ελεγχόμενο λεξιλόγιο**
  
 Βιβλιογραφία:​ Βιβλιογραφία:​
Γραμμή 69: Γραμμή 69:
 Rodríguez Yunta, L. (2012). Control de autoridades,​ una herramienta desaprovechada en los sistemas de recuperación. Anuario ThinkEPI, 6, 240-243. <​[[http://​eprints.rclis.org/​17012/​1/​240-243-J1-Control-autoridades-Yunta-JA_Pastor-Agenjo.pdf|http://​eprints.rclis.org/​17012/​1/​240-243-J1-Control-autoridades-Yunta-JA_Pastor-Agenjo.pdf]]>​ (Ανακτήθηκε25/​6/​2013) Rodríguez Yunta, L. (2012). Control de autoridades,​ una herramienta desaprovechada en los sistemas de recuperación. Anuario ThinkEPI, 6, 240-243. <​[[http://​eprints.rclis.org/​17012/​1/​240-243-J1-Control-autoridades-Yunta-JA_Pastor-Agenjo.pdf|http://​eprints.rclis.org/​17012/​1/​240-243-J1-Control-autoridades-Yunta-JA_Pastor-Agenjo.pdf]]>​ (Ανακτήθηκε25/​6/​2013)
  
-Λήμμα: Γλώσσες ευρετηρίασης+**Λήμμα: Γλώσσες ευρετηρίασης**
  
 Βιβλιογραφία:​ Βιβλιογραφία:​
βιβλιογραφία.για.τα.λήμματα.του.wiki.1446156110.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2015/10/30 00:01 από avasil