Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ροές.εργασιών.θεματικής.πρόσβασης

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

ροές.εργασιών.θεματικής.πρόσβασης [2015/10/28 22:21]
avasil
ροές.εργασιών.θεματικής.πρόσβασης [2015/10/28 22:37] (τρέχουσα)
avasil
Γραμμή 101: Γραμμή 101:
 Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω,​ η χρηστοκεντρική ευρετηρίαση ακολουθεί αντίστροφη πορεία από αυτή που βασίζεται στο τεκμήριο. Ενώ η δεύτερη ξεκινά από την ανάλυση του τεκμηρίου,​ προχωρά στον προσδιορισμό του θεματικού του περιεχομένου και καταλήγει στην απόδοση του θέματος σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών,​ η πρώτη έχει ως αφετηρία τον επιστημονικό τομέα στα πλαίσια του οποίου θα χρησιμοποιηθεί το ευρετήριο,​ στη συνέχεια αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών,​ καθορίζει την οπτική γωνία και τον ρόλο του ευρετηριαστή και με βάση αυτές τις πληροφορίες καθορίζει το θέμα και τις έννοιες του τεκμηρίου και αποδίδει τους κατάλληλους όρους (εικ. 1). Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω,​ η χρηστοκεντρική ευρετηρίαση ακολουθεί αντίστροφη πορεία από αυτή που βασίζεται στο τεκμήριο. Ενώ η δεύτερη ξεκινά από την ανάλυση του τεκμηρίου,​ προχωρά στον προσδιορισμό του θεματικού του περιεχομένου και καταλήγει στην απόδοση του θέματος σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών,​ η πρώτη έχει ως αφετηρία τον επιστημονικό τομέα στα πλαίσια του οποίου θα χρησιμοποιηθεί το ευρετήριο,​ στη συνέχεια αναλύει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των χρηστών,​ καθορίζει την οπτική γωνία και τον ρόλο του ευρετηριαστή και με βάση αυτές τις πληροφορίες καθορίζει το θέμα και τις έννοιες του τεκμηρίου και αποδίδει τους κατάλληλους όρους (εικ. 1).
  
 +{{ :​image006.gif?​200 |}}
 Εικ. 3. Προσεγγίσεις θεματικής ευρετηρίασης (Mai, 2003) Εικ. 3. Προσεγγίσεις θεματικής ευρετηρίασης (Mai, 2003)
  
ροές.εργασιών.θεματικής.πρόσβασης.1446063717.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2015/10/28 22:21 από avasil