Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ενδεικτικά.wiki.βιβλιοθηκών.ιδρυμάτων.και.άλλων.φορέων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ WIKI ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Το πρώτο wiki

ñ WikiWikiWeb (1995) http://c2.com/cgi/wiki

Ενδεικτικά ορισμένα wikis βιβλιοθηκών

ñ Library Success: A Best Practices Wiki

http://www.libsuccess.org/

ñ Champlain College Library / Circulation Department Wikihttp://2717.wikidot.com/

ñ Ithaca College Library / Libray Staff Wiki https://wiki.umbc.edu/display/library/Ithaca+College+Library

ñ St. Francis College Libray Wiki http://sfclibrary.pbworks.com/w/page/8909292/FrontPage

ñ Passaic County Community College Libraryhttp://pccclibrary.wikispaces.com/

ñ St. Joseph County Public Library's Subject Guideshttp://libraryforlife.org/subjectguides/index.php/Main_Page

ñ UCSF Libray Wiki http://www.library.ucsf.edu/services/wiki / https://wiki.library.ucsf.edu/

ñ Chicago Public Schools Department of Literacy | Librarieshttp://cpslibraries.wikispaces.com/

ñ University of Michigan Ross School of Business Kresge Business Administration Library Wiki http://webservices.itcs.umich.edu/mediawiki/KresgeLibrary/index.php/Kresge_Business_Administration_Library_Wiki

ñ Monarch Library Wikihttps://monarchlibrary.wikispaces.com/

ñ http://hopkintonlibraries.wikispaces.com/

ñ Canadian Virtual Health Libraryhttp://hlwiki.slais.ubc.ca/index.php/HLWIKI_International

ñ University of Otago (New Zealand) Libray Wiki https://library.wiki.otago.ac.nz/index.php/Main_Page

ñ DAVIS Wiki http://daviswiki.org/Shields_Library

ñ LIS Wiki http://liswiki.org/wiki/Weblogs_-_Academic_Libraries

(αρχική: http://liswiki.org/wiki/Main_Page)

ñ Washington College of Law Pence Law Library Wiki http://library.wcl.american.edu/resources/topics.cfm

ñ Springfield Township High School Virtual Library Wiki http://springfieldlibrary.wikispaces.com/

ñ Harvard Wiki / The Library Interoperability Initiative https://wiki.harvard.edu/confluence/display/HLSLibraryInteroperability/Home

ñ The European Library Wiki http://www.theeuropeanlibrary.org/confluence/display/wiki/Home

ñ UMBC Albin O. Kuhn Library & Gallery - Staff Wiki https://wiki.umbc.edu/display/library/Home

ñ University of Canterbury Library Wiki https://wiki.canterbury.ac.nz/display/LIBRARY/Library+Wiki+Home

ñ University of Wisconsin Libraries Wiki https://kb.wisc.edu/library/page.php?id=12156

ñ British Library Business Essentials on the Web Wiki

ñ http://bl-business-essentials.wikispaces.com/

ñ Columbia University Libraries Wikihttps://wiki.cul.columbia.edu/dashboard.action

ñ University of Texas Libraries “How Do I” wikihttp://wiki.lib.utexas.edu/hdi/pmwiki.php

ñ UCL Library ServicesWiki

https://wiki.ucl.ac.uk/display/LibraryServices/UCL+Library+Services

ñ Brown University Library Wiki

https://wiki.brown.edu/confluence/display/library/Welcome+to+the+Brown+University+Library+Wiki

ñ University of Calgary / Doucette Library of Teaching Resources Wiki

ñ http://wiki.ucalgary.ca/page/Doucette

ñ American Library Association (ALA) Wikis http://wikis.ala.org/readwriteconnect/index.php/ALA_wikis

ñ University of Minnesota Libraries Staff Wiki

https://wiki.lib.umn.edu/

Wikis ελληνικών βιβλιοθηκών

ñ Wiki Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων http://library.teiion.gr/wiki

ñ Wiki Βιβλιοθήκης Μουσείου Μπενάκη http://benakimuseumlibrary.wikidot.com/

ñ Wiki Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ http://www.bio.auth.gr/content/wiki

ñ Wiki: Library 2.0 http://library2-0.wikidot.com/

ñ Το Wiki της Ημαθίας / Βιβλιοθήκη Βέροιας

http://wiki.libver.gr/

Wiki like sites

ñ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ http://www.scoop.it/t/aristotle-university-library

ñ Greek Libraries in an New World http://www.scoop.it/t/greek-libraries

ñ Συλλογικός Κατάλογος Δημοσίων Βιβλιοθηκών

http://unioncat.blogspot.gr/2008/03/greek-librarians-blogs.html

ñ OCLC Blogs http://www.oclc.org/en-europe/news/blogs.html.html

ñ British Library Blogs http://www.bl.uk/blogs/

Άλλα wikis

ñ Βοιωτικός Κόσμος http://viotikoskosmos.wikidot.com/

ñ RocWikihttp://rocwiki.org/

ñ Teaching and Learning Economics with Technology http://learnecon.blogspot.gr/2007/02/wikipedia-and-writing-about-economics.html

ñ The SPARC (Sustainable Places Analytical Resources Core) wiki http://sparcindex.wikispaces.com/The+SPARC+Wiki

ñ PKP European Network wiki http://pkp.sfu.ca/wiki/index.php?title=PKP_European_Network

ñ Wiki που ασχολείται με το επάγγελμα του βιβλιοθηκονόμου

Library Routes Project http://libraryroutesproject.wikkii.com/wiki/Main_Page

ñ Library Thing https://www.librarything.com/

Wiki in a wiki

ñ University of Calgaryhttp://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Calgary

ñ Ann Arbor, Michigan

http://en.wikipedia.org/wiki/Ann_Arbor,_Michigan

ñ Digital rhetorichttp://en.wikipedia.org/wiki/ERhetoric

ενδεικτικά.wiki.βιβλιοθηκών.ιδρυμάτων.και.άλλων.φορέων.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2015/10/30 00:04 από avasil