Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


sidebar

Γλώσσες ευρετηρίασης

Ελεγχόμενο λεξιλόγιο

Φυσική γλώσα ευρετηρίασης / μη ελεχόμενο λεξιλόγιο

Η.Ε.Ε.Ε.Π.Ε. - Σημεία θεματικής πρόσβασης με λίστες και tag clouds

θεματική ευρετηρίαση: χρηστοκεντρική προσέγγιση

Ροές εργασιών θεματικής πρόσβασης

Μηχανισμοί και πηγές καθιέρωσης θεμάτων

Βιβλιογραφία για τα λήμματα του Wiki

Ενδεικτικά Wiki βιβλιοθηκών, ιδρυμάτων και άλλων φορέων

sidebar.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2015/10/30 00:08 από avasil